Giáo án tham khảo

Thứ tư - 19/12/2018 16:07
Cách xây dựng kế hoạch tháng hoặc chủ đề
 • Các vấn đề cần trao đổi và thống nhất một số điểm chung cần thiết khi về cách xây dựng kế hoạch tháng hoặc chủ đề:
+ Cách phân bổ mục tiêu, lựa chọn nội dung trong KHGD năm học vào KH tháng hoặc chủ đề
+ Xây dựng các hoạt động giáo dục cho từng nội dung giáo dục trong tháng hoặc chủ đề.
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THEO THÁNG
HOẶC CHỦ ĐỀ
Bao gồm:
 1. Mục tiêu GD theo tháng hoặc theo chủ đề
 2. Nội dung GD theo tháng hoặc chủ đề
 3. Hoạt động GD theo tháng hoặc chủ đề
Thời gian phân bổ để thực hiện
2.1. MỤC TIÊU GIÁO DỤC THÁNG
HOẶC CHỦ ĐỀ

Thảo luận và Hướng dẫn (15 phút)
- Thảo luận về cách xác định mục tiêu GD tháng hoặc chủ đề
 • Những căn cứ để xác định mục tiêu GD tháng hoặc chủ đề
 • Cách xác định mục tiêu GD tháng hoặc chủ đề
 • + Ví dụ minh họa
 • + Một số lưu ý khi xác định mục tiêu GD tháng hoặc chủ đề
Cách phân bổ mục tiêu GD năm học vào các tháng hoặc chủ đề
 • - Căn cứ vào tháng hoặc thời điểm trong năm học, thời lượng/số tuần, số lượng chủ đề đã lựa chọn để phân bổ mục tiêu vào từng tháng hoặc chủ đề phù hợp.
 • - Phân bổ mục tiêu GD năm học vào các chủ đề phải đảm bảo tính phát triển từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, phù hợp với sự phát triển của trẻ.
 • - Trong từng tháng hoặc chủ đề có đầy đủ mục tiêu GD của các lĩnh vực giáo dục (thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội).
2.2. NỘI DUNG GIÁO DỤC TRONG THÁNG
 HOẶC CHỦ ĐỀ

Một số lưu ý khi xác định MT, nội dung GD tháng / chủ đề
 • MT, ND theo các lĩnh vực GD, độ tuổi;
 • Căn cứ thời điểm trong năm học, thời gian (tuần thứ bao nhiêu trong năm, số tuần để tích hợp nội dung theo chủ đề).
 • Có thể SX (phân bổ) mục tiêu, ND vào tất cả các tháng hoặc chủ đề đã dự kiến trong năm học đảm bảo từ dễ đến khó, từ gần đến xa và tránh bỏ sót mục tiêu và nội dung GD...
 • MT có thể lặp lại ở các chủ đề khác nhau (lặp lại có sự phát triển).
 • NDGD của các lĩnh vực GD chủ yếu được thực hiện theo hướng tích hợp và tích hợp theo chủ đề gần gũi thông qua các hoạt động GD....
 • Nội dung GD nhằm thực hiện mục tiêu GD đề ra
2.4. Xác định hoạt động GD theo tháng hoặc chủ đề
(ví dụ minh họa)

 Hoạt động giáo dục trong Chương trình NT
Yêu cầu đối với hoạt động GD
 • + Hoạt động nhằm thực hiện được nội dung, mục tiêu GD đề ra
 • + Hoạt động cần đa dạng, hướng tới cả lớp, nhóm lớn, nhóm nhỏ, cá nhân, phù hợp với các thời điểm sinh hoạt trong ngày của trẻ.
 • + Hoạt động phù hợp đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi
 • + Hoạt động phải cụ thể, thời lượng đảm bảo phù hợp với trẻ ở từng độ tuổi.
   + Hoạt động có thể trùng với nội dung (ví dụ minh họa)
3. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN
Bao gồm:

      Nội dung/Hoạt động GD theo tuần (hoặc chủ đề nhánh/nhỏ)
 • - Thảo luận về cách xác định nội dung và hoạt động GD theo tuần (hoặc chủ đề nhánh).
 • +  Những căn cứ để xác định nội dung và hoạt động GD theo tuần.
 • Cách xác định nội dung và hoạt động GD theo tuần.
 • + Ví dụ minh họa
 • + Một số lưu ý khi xác định nội dung và hoạt động GD theo tuần.
Cách phân chia các nội dung, hoạt động các ngày trong tuần:
 • - Phân bổ các nội dung hoạt động giáo dục trong tháng/chủ đề vào các ngày trong tuần và vào các thời điểm theo chế độ sinh hoạt: đón trẻ, chơi, thể dục sáng; học; chơi, hoạt động ở các góc; chơi ngoài trời; ăn bữa chính; ngủ; bữa phụ; chơi, hoạt động theo ý thích, trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ, đảm bảo cân đối giữa học và chơi, động và tĩnh, hoạt động và nghỉ ngơi…
 • - Để đáp ứng yêu cầu nội dung chương trình, tùy từng độ tuổi, mỗi ngày hoạt động học theo chế độ sinh hoạt cho trẻ ở từng độ tuổi, theo thời khóa biểu đã xây dựng. Ngoài ra, vào những thời điểm thích hợp trong ngày, GV có thể tiến hành cho trẻ luyện tập các kiến thức, kĩ năng đã học hoặc giới thiệu với trẻ về những vấn đề liên quan tới nội dung học tập tiếp theo.
 • - Hoạt động lao động giản đơn có thể được thực hiện vào các thời điểm khác nhau trong ngày (đón, trả trẻ, chơi ngoài trời, trước và sau giờ ăn hoặc hoạt động chiều). Điều cốt yếu là các hoạt động đó phải phù hợp với khả năng thực hiện và hứng thú của trẻ, phù hợp với điều kiện thời tiết, điều kiện trường lớp.
- Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân được thực hiện theo yêu cầu của chế độ sinh hoạt trong ngày
Chế độ sinh hoạt cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng
Đón trẻ Chơi – tập Ăn ngủ, vệ sinh cá nhân Chơi/trả trẻ
 • Những điểm cần lưu ý khi XD kế hoạch GD ngày:
 • - Thời gian trẻ cần có để tiến hành các hoạt động. Các hoạt động cần phù hợp và mang tính liên tục, liên kết với nhau. Sử dụng một số hoạt động hữu ích để quản lý lớp (dùng các trò chơi, tín hiệu thông báo…)
 • - Xen kẽ một số hoạt động gây ra tiếng ồn và các hoạt động khác tương đối yên tĩnh, đa dạng hoạt động và thay đổi không để trẻ ngồi một chỗ quá lâu. Tránh ôm đồm nội dung quá sức của trẻ.
 • - Tạo điều kiện cho trẻ tích cực sử dụng nhiều giác quan.
 • - Sử dụng triệt để các điều kiện có lợi của môi trường xung quanh.
 • - Chú trọng quá trình giáo dục, không nên nghĩ đơn thuần mình làm như thế nào, mà nên xem xét trẻ học như thế nào. Thúc đẩy sự phát triển của mỗi trẻ trên cơ sở khả năng của trẻ khác nhau.

II. Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm
 • tiêu chí XD môi trường GD lấy trẻ làm TT
 • 1. Môi trường vật chất trong phòng lớp

+ Các phòng đảm bảo quy định, sắp xếp, trang trí hợp lý, thẩm mỹ, thân thiện
+ Có các góc cho trẻ HĐ, được bố trí thuận tiện, hợp lý, linh hoạt, dễ thay đổi, đáp ứng nhu cầu hứng thú HĐ, VC của trẻ
+ Có đa dạng đồ dùng, Đ/C, nguyên vật liệu cho trẻ HĐ, kích thích sự phát triển của trẻ, được sắp xếp hấp dẫn, hợp lý
      2. Môi trường vật chất  cho trẻ HĐ ngoài trời
+ Các góc/khu vực HĐ ngoài trời được quy hoạch, thiết kế phù hợp, an toàn, sạch đẹp, tạo cơ hội cho trẻ HĐ
 • 3. Môi trường xã hội
 • + Tạo không khí giao tiếp tích cực, kích thích hứng thú hoạt động của trẻ
 • + Trẻ luôn được tôn trọng, khuyến khích và hỗ trợ phát triển.
 • 4. Sử dụng môi trường GD hợp lý, tạo ĐK cho trẻ phát triển toàn diện.
      Chuẩn bị, tổ chức sử dụng môi trường GD đạt hiệu quả nhất. 
III.Tổ chức hoạt động học lấy trẻ làm trung tâm
 • (Thảo luận 15 phút: HV Nêu nội dung tiêu chí trong tổ chức HĐ học lấy trẻ làm TT)
 • 1. Chuẩn bị HĐ học
 • + Mục đích YC của HĐ học được xác định phù hợp với trẻ (Không quá nhiều, phù hợp nhu cầu, hứng thú của trẻ)
 • + Các HĐ trải nghiệm của trẻ được thiết kế nhằm tới mục đích YC của bài/HĐ học (có tính thiết thực,phù hợp khả năng, KN của trẻ, thiết kế thông qua chơi, đảm bảo từ dễ đến khó, liên kết các HĐ, xem kẽ động- tĩnh, HĐ nhóm lớn nhỏ, cá nhân, trong lớp, ngoài trời…)
 • + Địa điểm, phương tiện thuận lợi cho việc tổ chức HĐ trải nghiệm của trẻ.
. Tổ chức HĐ học
 • + GV có tác phong SP, gần gũi trẻ (Thái độ, câu hỏi, lắng nghe, động viên khích lệ trẻ…)
 • + GV là người trợ giúp trẻ (hướng dẫn, dẫn dắt trẻ tìm câu trả lời, cho thời gian để trẻ suy nghĩ, khuyến khích trẻ diễn đạt sự hiểu biết của mình, có can thiệp đúng lúc, điều chỉnh sự hỗ trợ phù hợp với đối tượng trẻ khác nhau…)
 • + Luôn khuyến khích trẻ sáng tạo (khích lệ trẻ có gắng thể hiện ý tưởng, phát triển ý tưởng, khích lệ cách làm khác với cách đã có..)
 • + Tận dụng đk hoàn cảnh thật, tình huống thật để dạy trẻ (ĐK thực tế, thời cơ, tình huống…)
 • + Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ (cá nhân trẻ với nhau, các nhóm trẻ với nhau, mọi trẻ đều được hỗ trợ và tham gia các HĐ khác nhau)
III. Lấy trẻ làm trung tâmtrong tổ chức HĐ chơi
 • (Thảo luận 10 phút: HV Nêu nội dung tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm trong tổ chức HĐ chơi lứa tuổi NT, MG)
 • 1. Chuẩn bị
 • + Có đồ chơi, vật liệu chơi đa dạng, phù hợp
 • + Thiết kế, bố trí các góc/khu vực chơi đáp ứng, khuyến khích trẻ chơi mà học (lưu ý phù hợp không gian của trường, lớp)
 • 2. Thể hiện sự tôn trọng trẻ trong tổ chức HD trẻ chơi
 • + Khuyến khích trẻ đưa ra QĐ hay lựa chọn theo khr năng, nhu cầu của bản thân trước và trong khi chơi
 • + Lắng nghe và hỗ trợ trẻ kịp thời khi cần thiết
 • 3. Dự kiến KH chơi nhằm tạo cơ hội cho mọi trẻ được học tập và thành công/ học qua chơi
 • + XĐ mục đích, ND chơi trong KHGD phù hợp nhu cầu, khả năng của trẻ (đặt ra luật chơi, nhiệm vụ …phù hợp khả năng trẻ)
 • + Hỗ trợ trẻ học và phát triển trong quá trình chơi (tạo cơ hội cho mọi trẻ được tham gia các trò chơi, góc chơi, đa dạng loại trò chơi, mở rộng ND, nâng cao yêu cầu, tận dụng tình huống thực tế khi chơi giúp trẻ trải nghiệm…)
IV. Đánh giá trẻ

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

285

Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 19/09/2019

lượt xem: 45 | lượt tải:6

255

hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 19/09/2019

lượt xem: 36 | lượt tải:5

01

Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 2020

Thời gian đăng: 19/09/2019

lượt xem: 44 | lượt tải:7

1808/UBND- VP

ủng hộ tăm người mù

Thời gian đăng: 28/08/2019

lượt xem: 82 | lượt tải:12

236/PGD&ĐT- TCCB

hội nghị viên chức năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 28/08/2019

lượt xem: 31 | lượt tải:5

1785/UBND- GD&ĐT

Công tác chuẩn bị khai giảng

Thời gian đăng: 28/08/2019

lượt xem: 53 | lượt tải:9

235/PGD&ĐT

một số hoạt động đầu năm 2019- 2020

Thời gian đăng: 28/08/2019

lượt xem: 17 | lượt tải:10

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 178 | lượt tải:51
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
1
2
3
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây